HOME > JAARPROGRAMMA > SEIZOEN 2021-2022 > Lezing Stefaan van Biesen 

LEZING

STEFAAN VAN BIESEN 

LEZING MOZAÏEK [Joos Vijd en Jan Van Eyck]

Kunstenaar Stefaan van Biesen gaat samen met u dieper in op het veelvoud aan thema's op het drieluik van het Lam Gods.

Naar aanleiding van het Jan Van Eyck jaar in 2020 en op uitnodiging van CC Ter Vesten en Erfgoed Beveren, startte Stefaan van Biesen in het voorjaar van 2019 een artistiek onderzoek naar de figuur van Joos Vijd. Hij was het die het Lam Gods [1432] bestelde bij Jan Van Eyck en die voor zijn vertrek naar Gent, als Bevenaar woonachtig was op Cortewalle.

Buiten de historische feiten en nog bestaande documenten, kunnen we alleen maar gissen naar de intenties en ambities van Joos Vijd. Dit leidt soms tot verschillende opvattingen en interpretaties. Desalniettemin lijkt het enigszins aannemelijk dat Joos Vijd een grote voorliefde had voor de kringen waaruit de schilders Van Eyck hun kennis hebben geput, en dus niet louter als opdrachtgever en financier van het Lam Gods kan gezien worden. Dat Filips De Goede, gezien de omvang en de duur van dit werk, ermee instemde Jan Van Eyck (die tevens verantwoordelijk was voor de glamour van het Hof) ‘uit te lenen' aan een onderdaan als Vijd, is bijzonder en duidt op een grote genegenheid jegens Joos Vijd.

 

Over MOZAÏEK [Mijn naam is Vijd]

Symboliek en thema's in het Lam Gods worden in een eigentijdse context geplaatst, vertrekkend vanuit de persoon Vijd, (een telg uit een Vlaams patriciërsgeslacht die op het Lam Gods, samen met zijn echtgenote Isabella Borluut, is afgebeeld op het buitenluik). Deze elementen worden getoetst aan onze  hedendaagse leefwereld. Welke verbanden kunnen er gelegd worden en welke zijn nog steeds relevant en worden daardoor als tijdloos ervaren? Is de tijd en het milieu waarin Vijd leefde nog steeds actueel en voelbaar in onze menselijke, sociale en interculturele relaties?

 

MOZAÏEK [Mijn naam is Vijd] is een multidisciplinair project, bestaande uit een luik van 86 A4 tekeningen met notities, video, foto-installaties, soundscape, teksten/verhalen.

Tevens met een exclusieve primeur tijdens deze lezing: een beperkte kunsteditie op 50 exemplaren, (een 'exhibition in a box'), die alle tekeningen op ware grootte bevat, samen met 2 exclusieve prints, 1/1 genummerd en gesigneerd door Stefaan van Biesen.

Uitermate boeiend was het! 

47 belangstellenden lieten zich meenemen in de verhalen van Stefaan Van Biesen 

over Jan Van Eyck, het Lam Gods en Joos Vijd

De 'exhibition in a box' MOZAÏEK [Mijn naam is Vijd] van Stefaan Van Biesen  -  85€

is verkrijgbaar bij de kunstenaar zelf via stefaan@stefaanvanbiesen.com 

Vertel anderen over ons. Deel deze webpagina met uw netwerk.