HOME > EN VERDER > LEZEN > Recensies 

OMSCHRIJVING 

De Cirkel” van Dave Eggers is een dystopische roman die de opkomst en de invloed van een machtig technologiebedrijf, genaamd De Cirkel, beschrijft.

Het verhaal volgt Mae Holland, een jonge vrouw die een baan krijgt bij dit bedrijf dat bekend staat om zijn innovatieve technologieën en alomvattende sociale media-platforms. Naarmate Mae dieper betrokken raakt bij De Cirkel, wordt ze geconfronteerd met de verregaande gevolgen van de bedrijfsfilosofie die streeft naar volledige transparantie en de eliminatie van privacy. Het bedrijf promoot constant delen en toezicht, wat leidt tot een samenleving waar persoonlijke vrijheid en anonimiteit in gevaar zijn.

De roman onderzoekt thema’s zoals privacy, de macht van technologiebedrijven, en de impact van sociale media op de samenleving. Het stelt kritische vragen over de balans tussen transparantie en privacy, en de ethische implicaties van een allesomvattende digitale technologie.

(gegenereerd via ChatGPT)

John Adams 

WAT ZOAL TER SPRAKE KWAM

Discussievragen

 1. Wat is jouw eerste indruk van het bedrijf De Cirkel en hun missie voor volledige transparantie? 
 2. Vind je het idee van volledige transparantie in alle aspecten van het leven aantrekkelijk of zorgwekkend? Waarom? 
 3. Hoe denk je dat Mae’s karakter zich ontwikkelt gedurende het verhaal, en wat zegt dit over de invloed van De Cirkel op individuen? 
 4. In hoeverre denk je dat de visie van De Cirkel realistisch is in onze huidige samenleving? 
 5. Welke parallellen zie je tussen de technologieën en praktijken van De Cirkel en de huidige technologiebedrijven en sociale media-platforms? 
 6. Wat zijn volgens jou de ethische grenzen van gegevensverzameling en surveillance door bedrijven?
 7. Hoe zou je reageren als je werkgever steeds meer persoonlijke informatie van je zou willen verzamelen? 
 8. Denk je dat de samenleving in “De Cirkel” ten goede of ten kwade veranderd is door de invloed van het bedrijf? Waarom? 
 9. Wat zegt “De Cirkel” over de menselijke behoefte aan privacy en de impact van het verliezen ervan?
 10. Zou je willen werken bij een bedrijf zoals De Cirkel? Waarom wel of niet?

 

Antwoorden

 

 1. Eerste indruk van De Cirkel en hun missie voor volledige transparantie: • Mijn eerste indruk is gemengd. Aan de ene kant lijkt De Cirkel een vooruitstrevend en innovatief bedrijf dat streeft naar een betere wereld door technologie en transparantie. Aan de andere kant roept hun missie voor volledige transparantie zorgen op over privacy en persoonlijke vrijheid. 

 

 1. Aantrekkelijkheid of zorgwekkendheid van volledige transparantie: • Het idee van volledige transparantie is zorgwekkend. Hoewel het positieve effecten kan hebben, zoals meer verantwoordelijkheid en eerlijkheid, bedreigt het ook de persoonlijke privacy en kan het leiden tot een totalitaire controle over individuen.

 

 1. Ontwikkeling van Mae’s karakter: • Mae’s karakter ontwikkelt zich van een idealistische en ambitieuze jonge vrouw naar iemand die steeds meer opgeslokt wordt door de ideologie van De Cirkel. Dit illustreert hoe de cultuur van het bedrijf individuele denken kan overweldigen en mensen kan veranderen.

 

 1. Realistische visie van De Cirkel in onze samenleving: • De visie van De Cirkel is deels realistisch. Veel technologiebedrijven verzamelen al grote hoeveelheden gegevens en streven naar meer transparantie en controle. De dreiging van privacyverlies is al een reëel probleem in onze samenleving. 

 

 1. Parallellen tussen De Cirkel en huidige technologiebedrijven: • Er zijn duidelijke parallellen, zoals de nadruk op gegevensverzameling, het gebruik van sociale media om gedragingen te beïnvloeden, en de macht die deze bedrijven hebben over informatie. Bedrijven zoals Google en Facebook hebben al een aanzienlijke invloed op onze privacy.

 

 1. Ethische grenzen van gegevensverzameling en surveillance: • Ethische grenzen moeten de persoonlijke privacy respecteren en transparantie over hoe gegevens worden verzameld en gebruikt verzekeren. Bedrijven moeten verantwoordelijkheid dragen en gebruikers de controle geven over hun eigen gegevens. 

 

 1. Reactie op werkgever die meer persoonlijke informatie wil verzamelen: • Ik zou me ongemakkelijk voelen en bezorgd zijn over mijn privacy. Ik zou duidelijke grenzen willen stellen en zeker willen weten hoe en waarom mijn informatie wordt verzameld en gebruikt. 

 

 1. Verandering van de samenleving door De Cirkel: • De samenleving in “De Cirkel” lijkt ten kwade veranderd. De inbreuk op persoonlijke vrijheid en privacy en de groeiende macht van het bedrijf leiden tot een dystopische realiteit waar individuen nauwelijks autonomie hebben.

 

 1. Menselijke behoefte aan privacy en impact van verlies: • De roman benadrukt de fundamentele menselijke behoefte aan privacy. Het verlies ervan leidt tot een gevoel van constante surveillance en een verlies van persoonlijke vrijheid en individualiteit, wat schadelijk is voor de geestelijke gezondheid en de samenleving. 

 

 1. Werken bij een bedrijf zoals De Cirkel: • Ik zou niet willen werken bij een bedrijf zoals De Cirkel. Ondanks de innovatieve en aantrekkelijke aspecten, weegt de dreiging voor privacy en persoonlijke vrijheid zwaarder. Het idee van constante controle en gebrek aan privacy is beangstigend.

OVER HET BOEK 

Ik heb het boek uitgelezen omdat het een erg intrigerend en hallucinant boek is, dat vragen oproept over hoever we kunnen gaan in onze kennis van de digi wereld en hoever we die moeten toelaten in ons leven.

Heel het leven van de personen die tewerkgesteld worden in het mediabedrijf de Cirkel wordt openbaar gemaakt: sociale media, betalingsverkeer, medische geschiedenis . Al hun gegevens worden aan elkaar gelinkt, hun hele bestaan is transparant en ze worden voortdurend gecontroleerd, gemanipuleerd, en in het oog gehouden in hun doen en laten. Ze moeten zich voortdurend bewijzen om aan een hogere ranking te geraken t.o.v. hun collega’s.

Mae het hoofdpersonage die door haar vriendin gelanceerd wordt in het bedrijf laat dat indoctrinatieproces toe en offert het leven van haar ouders en haar toenmalige vriend Mercer op om erbij te horen en zo bij de hogere groep van de Cirkel te geraken. Ze ziet niet dat ze haar leven on hold zet en  hoe  ze zich afsluit van de buitenwereld, vermits alles in de Cirkel is wat je je maar kan indenken: hotel, amusement, restaurant….

Een angstig gevoel bekruipt mij bij het lezen van dit boek. Hoe ver ga je in het volledig toelaten van de digitale wereld? 

Alles van iedereen willen weten, delen, bekijken via camera’s, zorgt niet voor democratie maar voor vrijwillige onderwerping aan tirannie.

Het boek wijst ons op de macht die een aantal bedrijven in de wereld kunnen opnemen.

Het boek leest vlot al zijn er soms wel wat langdradige beschrijvingen.

 

Vera

Vertel anderen over ons.