IN MEMORIAM

Licht breekt kleuren,

alles ontbindt.

 

Uit sterrenstof geboren,

lost de mens weer op,

daar waar het heelal begint.

 

De cirkel is rond.

Niets gaat verloren.

juni 2022

Meer dan 100 jaar oud werd ze. 

100 jaar leven, werken, dromen, wroeten, zorgen voor, doen en laten.

100 jaar lief en leed, hoogtes en laagtes, goede en donkere dagen.

Wat een levensreis....

Op 15 juni 2022 

overleed 

 

Gabriella De Rycke

 

weduwe van John - Jozef - De Ridder 

en moeke en mamie van 

 

Bruno en Lutgart De Ridder - Van Raemdonck

Rudi en Fonie De Ridder - De Wolf

 Brunhilde en Carlos Van der Vreken - De Ridder

 

leden van DF Bev Zuid

Bruno, onze eeuwige toeverlaat en hulp bij alles

Lutgart, voorzitster DF Bev Zuid 

 

en de ganse familie De Ridder

 

Moge de lange levensreis van hun moeke en mamie 

hen blijvend inspireren. 

 

Afscheid nemen is niet loslaten, het is een andere manier van vasthouden. 

27/10/2021 - ALLERZIELEN 2021

Mijmering

'Het draait om verdwenen mensen die nog in je leven zijn, om de hoop degenen die je in het verleden bent kwijtgeraakt

ooit weer tegen te komen. Het onherstelbare heeft nooit plaatsgevonden, alles wordt weer zoals het was.' 

uit het boek Kleedkamer in kindertijd

Patrick Modiano

 

geciteerd door Hans Cottyn in zijn cursief in De Standaard 27 okt 2021

en zo passend in de dagen van herdenken

27/10/2021

Op 14 oktober 2021

overleed 

 

Roger Braine 

 

echtgenoot van Ines Ravesloot

Hij werd 91 jaar. 

 

Ines is lid van Davidsfonds Beveren-Zuid

 

 

gepost 10/10/2021

Zijn grootheid lag in kleine dingen, in zijn eenvoud was hij groot. 

Op 20 september 2021 overleed 

Jozef Pauwels 

 

Echtgenoot van Erna Goossens

Broer van Lutgarde en Marie-Louise Pauwels, beiden bestuursleden van Davidsfonds Beveren-Zuid

 

Moge zijn warmte, zijn stem, zijn wijsheid, zijn beeld, in veel herinneringen voor altijd levendig blijven.

 

gepost 08/09/2021

 

Op vrijdag 27 augustus 2021 overleed 

 

Mariette Verschraegen

 

weduwe van Gerard Vermeersch 

moeder van Maria Vermeersch, lid van DF BEV ZUID

 

In liefde en verhalen

in woorden en gebaren

blijft ze leven,

wordt ze niet vergeten. 

 

gepost 05/06/2021

Op donderdag 3 juni 2021 overleed 

Cecile Jonckheere 

Ze was jarenlang secretaresse van Davidsfonds Haasdonk en is steeds een trouw lid gebleven. 

Ze zetelde telkens in de jury bij het dictee dat we samen met de BIB organiseerden. 

Cecile zou in december 2021 72 jaar worden. 

gepost 19/02/2021

 

 

100 (!) zou ze worden, in september van dit jaar. 

Op de dag van de eerste sneeuw van het jaar 

ging ze heen, zacht. 

 

 

In warme herinnering aan

     Florence Meersman

 

weduwe van Alfons Cant,

moeder van Marja en Gilbert Cant, leden van DF Bev Zuid

overleden op 16 januari 2021

 

Haar 5 kinderen, 12 kleinkinderen 

en 19, binnenkort 20 achterkleinkinderen

blijven haar liefdevol koesteren in hun hart. 

 

 

 

gepost 27/10/2020  -  ALLERHEILIGEN 2020

In hun spoor 

We vergeten ze niet, de mensen die met ons verweven zijn 

in liefde en gebaren, in woorden en verhalen

die we blijven herhalen.  

 

We zien ze niet, we horen ze niet, maar ze bestaan,

zolang we hen ons herinneren, 

zolang hun namen tussen ons 

heen en weer gaan. 

 

Those we love don't go away

they walk beside us everyday. 

Unseen, unheard

But always near.

Still loved, still missed

forever dear.

gepost 20/10/2020

 

In warme herinnering aan

Fernand Stuer

overleden op 17 oktober 2020.

Hij werd 89 jaar.

 

Hij was sociaal bewogen,

een stuwende kracht in het verenigingsleven.

Lid van Davidsfonds,

langer dan wie ook in de afdeling Haasdonk.

  

Maar bovenal en vooral

was hij meer dan 60 jaar gelukkig samen met Irene

het liefdevol vake van een gezin van zes

en een fier grootvake van 17 kleinkinderen

en 5 achterkleinkindjes.

 

Op een dag nam de mier afscheid van de eekhoorn. ‘Ik ga voor geruime tijd op reis,’ zei hij, ‘maar ik weet niet voor hoelang. Ik neem dus maar zo afscheid dat het ook voor heel lang kan zijn. Misschien wel voor altijd.’

Ze schudden elkaar wel vijf keer de hand en omhelsden elkaar ook, zoals dat bij een afscheid voor lange tijd of voor altijd hoort. ‘Laat je nog iets van je horen?', vroeg de eekhoorn.

Maar de mier had zich al omgedraaid en riep vaag, terwijl hij langs het bospad liep: ‘Ja, elke keer als jij aan mij denkt’. En toen verdween hij uit het zicht en bleef de eekhoorn alleen achter. 'Wat zou dat voor een reis zijn?', dacht hij, maar hij wist hoe weinig je kon zeggen van reizen die nog moesten beginnen.

Niet lang daarna dacht de eekhoorn aan de mier. Hij miste hem zo hard dat hij naar buiten liep en heel hard riep: ‘Mier!’ Maar er was geen spoor van de mier te bekennen. De zon scheen en de eekhoorn ging op de tak voor zijn deur zitten. 'Hij moet heel ver weg zijn', dacht de eekhoorn, 'maar hij laat van zich horen als ik aan hem denk.'

Toen neuriede hij zachtjes het liedje dat de mier dikwijls floot. En nog eens en nog eens. En telkens glinsterden zijn ogen en dacht hij: 'Mier, mier!'

 

Toon Tellegen

Overlijdensberichten die ons worden overgemaakt,

delen we in uw naam met alle leden van Davidsfonds Beveren-Zuid. 

 

Melden kan via de bestuurleden, contact@davidsfondsbeverenzuid.be  of  lvanraemdonck@hotmail.com 

Vertel anderen over ons. Deel deze webpagina met uw netwerk.