gepost 28/02/2021

ICONISCHE DICHTBUNDEL 

Precies 100 jaar nadat Bezette stad voor het eerst verscheen, dook het manuscript ervan, - handgeschreven én met de nodige aanwijzingen voor de drukker, de zetter en de typografie, -  totaal onverwacht op. Meer nog, de Vlaamse Overheid kon het kopen van een anonieme verzamelaar. Het topstuk, dat bescherming geniet als uniek cultureel erfgoed, en zelfs de 'heilige Graal van de Vlaamse literatuur' wordt genoemd, wordt daarmee definitief publiek bezit.

 

Vanaf 27 maart 2021 kan u vier maanden lang delen van het manuscript in het Letterenhuis in Antwerpen bekijken, in de tentoonstelling Bezette stad 100!

Het honderd jaar oude document werd meteen ook gescand en toegankelijk gemaakt. Als u er zin in hebt, kan u er hier alvast digitaal in bladeren, via collectie.antwerpen.be/bezette-stad

Het laat er zich vlot ontdekken. 

VEEL KIJKPLEZIER!

Over de ontstaansgeschiedenis en het belang van Bezette Stad

Over Bezette Stad van Paul van Ostaijen is in de loop van de jaren al veel geschreven. N.a.v. het opduiken van het manuscript werden alle registers opengetrokken. 

Bezette Stad 'gaat over het leven in Antwerpen tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog. Van Ostaijen geeft er de verschillende stemmingen uit die periode in weer. De tekst is opgebouwd uit woorden, losse, zinnen, flarden en citaten.

Het is een bundeling van 32 gedichten. in 2 delen. In het eerste deel staan de gedichten op zichzelf. Het tweede deel vormt een cyclus, De kringen naar binnen, waartoe Music Hall behoort, een reeks van 5 gedichten (Music Hall 1, 2, 3, 4 en 5)  en nog 6 andere gedichten. 

De bundel oogt 'speciaal', omdat door de typografie die van Ostaijen beoogde, vorm en inhoud helemaal samenvallen. 

De meest beroemde pagina uit Bezette Stad in die zin én de meest tot de verbeelding sprekende, is wellicht de BOEM PAUKESLAG pagina, die hierboven afgebeeld staat. Ze behoort tot de Music Hall reeks (Music Hall 2). De 'boem' en de 'paukeslag' springen door de typografie bijna van de pagina.

'Je kunt de ‘boem’ en de ‘paukeslag’ bijna horen als je dit ziet en dat was precies het effect dat Van Ostaijen beoogde', schrijft Geert Buelens in zijn recensie  in De Standaard van 20 februari 2021

22 februari 2021 was de 125ste verjaardag van de geboortedag van Paul van Ostaijen. 

In de marge 

Geïnteresseerd? 

N.a.v. de herdenking van de 125e verjaardag van Paul van Ostaijen duikt langzullenwelezen in de wereld van de dichter met de leestips van het Paul van Ostaijengenootschap. 

Bij Pelckmans verschenen twee boeken m.b.t. Bezette Stad. Beide boeken geven het antwoord op twee pertinente vragen: wat staat er eigenlijk in die grensverleggende bundel, en wat hebben we daar vandaag nog aan?

In 'Op strooptocht door Paul van Ostaijens 'Bezette stad', beschrijft en analyseert Matthijs de Ridder zowel het ontstaan als de ontwikkeling van het boek

In de zomer van 1920 verwerkte Paul van Ostaijen zijn ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog in Bezette stad. Honderd jaar later raakte de wereld in de greep van het coronavirus en riep zijn boek weer veel herkenning op. De stad was deze keer niet bezet, maar wel besmet. De straten waren weer leeg, de dood lag op de loer en we ervoeren aan den lijve hoe kwetsbaar ons bestaan eigenlijk is. In het multimediale project Besmette stad gingen meer dan honderd Vlaamse en Nederlandse kunstenaars op zoek naar een hedendaags artistiek antwoord op Van Ostaijens boek. Het boek werd samengesteld door Matthijs De Ridder en Willem Bongers-Dek i.s.m. het Vlaams-Nederlandse huis de Buren.

Van 27/03/2021 -27/06/2021 loopt in het Letterenhuis in Antwerpen een tentoonstelling rond Bezette Stad. Maar de honderste verjaardag van de bundel wordt ook gevierd met een wandeling, een performance, films, een reizende installatie.... 

Tot 10 april toont De Slegte in Antwerpen nooit eerder geziene documenten en een alternatieve cover van Oscar Jespers voor Bezette Stad. 

Kortom, een boel interessante dingen voor de liefhebbers. 

 

Alle info op : www.vanostaijenleeft.be en www.bezettestad.com 

Vertel anderen over ons. Deel deze webpagina met uw netwerk.