februari 2022

WINNAAR REEKS 4 (5e en 6e jaar Middelbaar Onderwijs) - opinietekst 

JUNIOR JOURNALIST WEDSTRIJD 2021-2022

De wereld na 2030

Elise Wauters 

Hoe de wereld er na 2030 zal uitzien weet nog niemand precies. Voor het ogenblik ziet de toekomst er maar somber uit door bijvoorbeeld de coronapandemie, de klimaatopwarming, spanningen tussen bepaalde landen ( bv: China en de VS), … Maar de verdere toekomst zal zeker ook nog wel positieve vooruitzichten brengen, en dit vooral op vlak van technologie, gezondheidszorg en de verdere ontwikkelingen in de ruimtevaart. Heel actueel is nu wel de coronapandemie, zal dit alles na 2030 voorbij zijn? Mijn persoonlijke mening is JA, ik ben ervan overtuigd dat men tegen die tijd wel al een goedwerkend medicijn zal ontwikkeld hebben. Hopelijk komt er tegen dan geen andere pandemie meer te voorschijn! Maar door de groeiende wereldbevolking is de kans op nog andere pandemieën zeer reëel.

Deze bevolkingstoename leidt tot een ander probleem: de verstedelijking. Ook hier in België is dit het geval. Meer en meer natuurgebieden verdwijnen en bouwgronden worden schaarser, wat op termijn zal leiden tot een woningtekort. Ik vrees dat jongere mensen na 2030 niet meer aan een betaalbare woning zullen geraken, omdat de huizenprijzen nog meer zullen stijgen.

Dat het niet goed gaat met ons klimaat, daar zijn velen onder ons zich wel al van bewust. De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor de mens en de natuur. Zo zullen er meer hittegolven en overstromingen komen, wat bijvoorbeeld ernstige gevolgen kan hebben voor de landbouwopbrengsten, en wat uiteindelijk ook zal leiden tot voedselschaarste.

Ook zijn de ijskappen aan het afsmelten wat de zeespiegel zal doen stijgen, zo zullen er delen van bepaalde landen onder water komen te staan.

De wereldwijde ontbossing moet ook stoppen als we ons klimaat willen redden, iedere twee seconden verdwijnt er maar liefst een oppervlakte van een voedbalveld aan bos. De bossen zijn zeer belangrijk om de klimaatopwarming tegen te gaan, ze nemen grote hoeveelheden van het broeikasgas Co2 op. Een voorbeeld hiervan is de ontbossing van het Amazonewoud dat het grootse regenwoud op aarde is, het heeft een oppervlakte van maar liefst 6,7 miljoen km².

Veel wereldleiders zien wel in dat het niet zo verder kan. Zo is er recent nog een klimaattop geweest in Glasgow. Deze heeft jammer genoeg niet veel opgebracht, veel landen hoopten op een goed akkoord dat er niet gekomen is, wel zijn er beloftes gemaakt maar zullen deze wel uitgevoerd worden?

Ook zijn er bepaalde voorstellen gemaakt die niet realistisch zijn. Zo moeten tegen 2030 alle nieuwe auto's elektrisch zijn. Dit doel zal moeilijk haalbaar worden, omdat de metalen die nodig zijn om de accu's te maken niet genoeg beschikbaar zullen zijn, het zal dus al een probleem worden om voldoende auto's te kunnen produceren. Nog een tweede probleem is dat het aantal laadpunten zal moeten worden uitgebreid, dit kan voor veel mensen een probleem vormen. Stel dat je bijvoorbeeld in een rijwoning of op een appartement woont waar er niet voldoende parkeergelegenheid is, dan zal het misschien moeilijk worden om je auto te kunnen opladen. Een oplossing hiervoor zou zijn dat elektrische auto's na 2030 draadloos en sneller opgeladen kunnen worden.

Wegens de toenemende verkeershinder, verkiezen steeds meer mensen om hun auto in te ruilen voor een elektrische fiets, dit is echter alleen maar van toepassing voor mensen die korte afstanden moeten afleggen. De elektrische fiets is namelijk milieuvriendelijk, en je bent snel en efficiënt op je bestemming. Na 2030 zullen er zeker nog meer mensen de overstap naar de elektrische fiets maken, doordat de verkeersdrukte waarschijnlijk nog verder zal stijgen.

Ook zullen mensen niet alleen overstappen naar een elektrische fiets, maar zal het gebruik van het openbaar vervoer toenemen. Wel zal het openbaar vervoer na 2030 efficiënter en goedkoper moeten worden, wat geen onmogelijke opdracht is. Net zoals auto's zal ook het openbaar vervoer emissieloos moeten worden, misschien kan de verdere ontwikkeling van de technologie hierbij helpen.

Ik ben ervan overtuigd dat de technologie na 2030 sterk zal evolueren. De verdere ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie zal leiden tot het verdwijnen van bepaalde jobs, deze zullen worden overgenomen door robots, wat natuurlijk een ernstige bedreiging vormt voor de werkgelegenheid van mensen. Robots zullen in de toekomst goedkoper zijn dan werknemers, bedrijven zullen dus niet twijfelen om deze te vervangen door robots, zij denken natuurlijk alleen maar aan het maken van winst. Maar uit een nadeel kan soms een voordeel komen, zo moeten de robots ontwikkeld en vervaardigd worden, hetgeen nieuwe jobs voor mensen zal creëren.

Vertaal-apps zullen zich na 2030 zeker nog verder ontwikkelen, deze zullen het in de toekomst veel gemakkelijker maken om met mensen uit andere landen te kunnen communiceren, nu kan het soms moeilijk of stressvol zijn om met iemand uit het buitenland een gesprek aan te gaan. Als mensen gemakkelijker met elkaar kunnen praten, kan dit ook weer leiden tot een betere verstandhouding, een taal verbindt nu eenmaal mensen met elkaar.

Er staat zeker ook nog een belangrijke ontwikkeling te wachten in de ruimtevaart. Zo is men nu reeds begonnen met commerciële ruimtevluchten, ook wel ruimtetoerisme genoemd. Dit zal zich zeker nog na 2030 verder ontwikkelen. Ook is er nu volop onderzoek aan de gang om na te gaan of mensen op de planeet Mars kunnen leven. Na 2030 zal men al veel verder staan wat dit onderzoek betreft. Ik denk dat er op termijn zeker leven op een andere planeet mogelijk zal zijn.

Op het vlak van gezondheidszorg zullen er ook zeker nog veel verbeteringen komen. De technologieën om ziektes te bestrijden en op te sporen gaan nog verder evolueren, zodat bepaalde ziektes die men nu niet kan behandelen, na 2030 wel behandelbaar zullen zijn. Ook zal er in de gezondheidszorg steeds meer gebruik gemaakt worden van robots, zij zullen dokters helpen om operaties beter te kunnen uitvoeren. Op het vlak van kankerbestrijding denk ik dat er zeker vooruitgang zal geboekt worden, de overlevingskansen van mensen zullen groter worden, na 2030 zullen er dus minder mensen sterven aan de gevolgen van kanker.

Door de verbetering van de gezondheidszorg zullen mensen mogelijk langer leven wat zal leiden tot de vergrijzing van de bevolking. Ook zijn mensen er zich steeds meer en meer van bewust dat ze gezonder moeten leven, zo wordt er nu al minder gerookt en het gebruik van alcohol daalt, wat ook weer de levensverwachting ten goede komt. Ik denk dat mensen na 2030 ook minder vlees zullen eten, dit voornamelijk door het feit dat de vleesindustrie niet goed is voor het klimaat, koeien zijn namelijk grote producenten van broeikasgassen.

Om de wereld leefbaar te houden moet we onze huidige levenswijze ingrijpend veranderen! Als er geen drastische veranderingen komen, zullen we na 2030 geconfronteerd worden met zeer ernstige problemen, wat natuurlijk jammer is voor de volgende generaties. Maar we moeten positief blijven en hoopvol naar de toekomst kijken, zo zullen er na 2030 zeker nog verbeteringen komen op het vlak van technologie, digitalisering, gezondheidszorg en nog veel meer!

 

 

Elise Wauters - klas 6 ECMT - KA Beveren 

Vertel anderen over ons. Deel deze webpagina met uw netwerk.